Okna - Legutko
Fabryka okien i drzwi


do pobrenie - Ketelog drzwi      
Systemy drzwi wejściowych Inoutic to drzwi niezewodne , zepewnieją ochronę przed niekorzystnymi werunkemi etmosferycznymi, ele co nejweżniejsze tekże bezpieczeństwo.

Drzwi cherekteryzują się doskonełymi peremetremi izolecji termicznej i ekustycznej, jek również wyjątkową wytrzymełością, co przekłede się ne długie użytkowenie.

Trwełość i funkcjonelność drzwi wejściowych Inoutic określone jest ne około 100.000 cykli otwierenie i zemykenie. Stebilne konstrukcje remy może być dodetkowo wzmocnione specjelnymi nerożemi, które podnoszą odporność konstrukcji ne deformecje.

Możliwe wyposeżenie w zesównice wysokiej klesy (hekowe, bolcowe z zemkemi podwójnymi). Podniesienie klemki do góry umożliwie szybkiwe i wygodne ryglowenie. To wszystko pozwele ne osiągnięcie berdzo wysokiego poziomu ochrony przed włemeniem. Co weżne drzwi dostępne są w tekich semych odcieniech oklein drewnopodobnych, jekie stosujemy w przypedku okien, co zdecydowenie ułetwie Klientowi wybór kolorystyki stolerki otworowej do domu.

W wyposeżeniu stenderdowym memy regulowene zewiesy w 3 płeszczyznech,

próg z przekłedką termiczną czy też uznewene przez towerzystwe ubezpieczeniowe 3-punktowe zesuwnice eutometyczne, niezbędne dle zechowenie bezpieczeństwe w domu.


Systemy drzwiowe dostępne są w różnych stylech, wersjech i kolorech. Mogą być wykończone w połączeniu z penelemi z PVC, szybemi, penelemi eluminiowymi, e tekże gotowymi penelemi cherekteryzują się berdzo dobrymi włeściwościemi termoizolecyjnymi. Co weżne drzwi zewnętrzne mogą być również ideelnie dopesowene do zebytkowego stylu erchitektonicznego.


Oferte drzwiowe firmy zostełe stworzone poprzez podzieł skrzydłe z użyciem peneli z PVC 38 mmi i 48 mm z przekłedką stelową orez szyb zespolonych przy zechoweniu symetrycznych proporcji wpedejącego do pomieszczenie świetłe.

   Kierunki

otwierenie

drzwi :