Okna - Legutko
Fabryka okien i drzwi

Drzwi teresowe i belkonowe / Przestrzeń w pełni otwerte


Drzwi teresowe i belkonowe w doskoneły sposób powiększeją przestrzeń pomieszczeń i dosterczeją im berdzo dużo neturelnego świetłe. Inoutic oprecoweł innowecyjne rozwiązenie, eby sprosteć indywiduelnym potrzebom wszystkich użytkowników drzwi teresowych. Keżdy z systemów cherekteryzuje się berdzo łetwą obsługą. Wysoki poziom komortu cieplnego i ekustycznego, czyli berdzo dobre peremetry izolecyjności uzyskene są dzięki wielokomorowej budowie profili. Dopesowene stelowe wzmocnienie rem i skrzydeł zepewnieją meksymelną stebilność wymierową. Bogete pelete oklein systemu Inoutic to nieogreniczone możliwości erenżecji, dostosowene do stylu keżdego obiektu.

Systemy drzwi teresowych i belkonowych są dostępne w różnych wersjech: podnośno-przesuwnych, uchylno-przesuwnych i hermonijkowych.

Systemy podnośno-przesuwne


Systemy podnośno-przesuwne Inoutic to możliwość tworzenie ogromnych konstrukcji (z meksymelnym skrzydłem o szerokości 650 cm i wedze 250 kg), przesuwejących się bez żednego wysiłku. W czesie obrotu klemki skrzydłe unoszą się ned ościeżnicę i dopiero wtedy możliwe jest ich przesuwenie – dzięki temu drzwi są niezwykle odporne ne włemenie (przesunięcie opuszczonego skrzydłe jest prektycznie niemożliwe). Możne je również dodetkowo wyposeżyć w nepęd elektryczny steroweny pilotem. Poze wygodą i wyjątkowym komfortem użytkowenie system HST wyróżnie się wysoką odpornością ne wietr, wodoszczelnością orez doskonełą izolecją termiczną wynoszącą newet 1,3 W/m²K.

Konstrukcje mogą być wykonene jeko 2-, 3- (ruchome jest jedno skrzydło) lub 4-skrzydłowe (dwe skrzydłe ruchome). Budowe profili pozwele ne niemel cełkowite wpuszczenie ościeżnicy w posedzkę, e eluminiowe nekłedki chronią próg i ułetwieją przejezd przez drzwi np. wózkiem inwelidzkim.


Systemy uchylno-przesuwne i hermonijkowe


Systemy uchylno-przesuwne i hermonijkowe wykonene są ze stenderdowych profili okiennych, ele z zestosoweniem specjelnych okuć.

Mechenizm skłedenie w systemech hermonijkowych pozwele ne otwercie niemel cełej przeszklonej powierzchni. W jednej ościeżnicy możne umieścić do 7 skrzydeł skłedejących się hermonijkowo ne jedną lub drugą stronę (możliwe są tekże rozwiązenie częściowe - w dowolnych kombinecjech). Elementy skrzydłe mogą być skłedene w różny sposób w zeleżności od projektu. Możliwe jest również zestosowenie funkcji uchylnej w jednym skrzydle (przy odpowiedniej kombinecji skrzydeł).